Technológia v tepelných čerpadlách WAMAK


Inovácie v štandardnej výbave

Technológia tepelných čerpadiel je známa už veľmi dlhú dobu. Nové výzvy však prinášajú požiadavky aktuálnej doby a s tým spojenou komplexitu pri vývoji tepelných čerpadiel a návrhu aplikačného systému s tepelnými čerpadlami. Firma WAMAK sa aktívne podieľa na viacerích inovatívnych projektoch a poznatky z nich prenáša do manufaktúrneho procesu kompletizácie tepelných čerpadiel. Tým sa dosahuje agilné nasadenie nových technologií na základe poznatkov, skúsenosti a spätnej väzby od partnerov.


Princíp - v podstate veľmi jednoduchý

Tepelné čerpadlo si vystačí s teplom, ktoré je nižšie ako ľudská teplota a preto ho človek pociťuje ako chlad. Aj v mínusových teplotách je ešte dostatok energie na vykurovanie pomocou tepelného čerpadla.

... ako je to možné ?

Vo vnútri tepelného čerpadla je uzavretý okruh, ktorý je naplnený pracovným médiom, tzv. chladiace médium. Toto médium počas chodu tepelného čerpadla neustále cirkuluje v okruhu, pričom mení svoje fyzikálne skupenstvo. Vyparuje sa, stláča sa, kondenzuje a expanduje. Teplota pracovného média prichádzajúceho do výparníka je nižšia ako teplota zdroja prechádzajúceho výparníkom, čo spôsobuje vyparovanie pracovného média. Táto para je kompresorom stláčaná na vyšší tlak a teplotu. Takto nasýtená para vchádza do kondenzátora, kde odovzdáva užitočné teplo. Už kvapalné pracovné médium expanduje na výparnú teplotu a tlak cez vstrekovací ventil. Pracovné médium opät vstupuje do výparníka a celý cyklus sa opakuje.

princíp TC WAMAK

Technológia EVI a jej výhody pri tepelných čerpadlách WAMAK

Technológiou EVI ( Enhanced Vapour Injection ) je možné dosiahnuť viacero pozitívnych parametrov, ktoré sú požadované hlavne pri tepelných čerpadlách. Vstrekovaním chladiva priamo do hlavy SCROLL kompresora sa menia pomery v chladivovom okruhu systému. Toto následne umožňuje dosiahnutie výstupnej teploty vody z tepelného čerpadla až 65°C, a to aj pri nízkych vonkajších teplotách. Výhodou je tiež nižší stupeň poklesu tepelného výkonu a koeficientu účinnosti pri klesajúcej teplote zdroja.
Pri vyššej teplote zdroja je možné EVI okruh oddeliť a tým znížiť tepelný a chladiaci výkon tepelného čerpadla ca. o 25%.

Tieto vlastnosti robia z tepelných čerpadiel WAMAK typu EVI ideálnu voľbu systémov pre rekonštrukcie alebo pri vyššej potrebe ohriatej teplej vody, kde sú dlhodobo požadované vysoké výstupné teploty z tepelného čerpadla.

WAMAK EVI

elektronické vstrekovanie chladiva

Najdôležitejším prvkom pri tepelnom čerpadle z pohľadu účinnosti je zdroj energie a s tým spojené jeho maximálne využitie. O to sa stará expanzný ventil. Hovorí sa, že kompresor je srdcom tepelného čerpadla. Ak by sme v takejto analógii hovorili o expanznom ventile, museli by sme ho nazvat mozgom. Expanzný ventil zabezpečuje, aby sa expanzia chladiva v tepelnom výmenníku správala po kontrolou a aby nedochádzalo k zbytočnému prehrievaniu vypareného chladiva alebo aby neodchádzalo chladivo z výmenníka ešte nevyparené. Pokiaľ sa chladivo nadmerne prehrieva vo výparníku, stráca sa účinnosť systému a dochádza aj k zbytočnému prehrievaniu kompresora.

Expanzný ventil v tepelnom čerpadle môže byť termostatický so staticky nastaviteľným prehriatím alebo elektronický. Výhodou elektronického ventilu je, že na základe vstupných údajov o aktúalnych podmienkach v chladivovom okruhu, sa snaží dokonale kopírovať kryvku vyťažiteľnosti energie z tepelného výmenníka, ktorý odoberá nízkopotenciálne teplo. Nedochádza teda ku stratám na prehrievaní horúcich pár. Dá sa povedať, že každý stupeň o čo dokážeme znížiť a udržať stabilné prehriatie chladiva, získame 3% na účinnosti v systéme tepelného čerpadla.

Systém elektronického vstrekovania chladiva sa skladá z minimálne štyroch komponentov. Samotný elektronický expanzný ventil, ovládač, alebo riadiaca jednotka pre EEV ( superheat controller ), snímač tlaku s prevodníkom v riadiacej jednotke a teplotný snímač.

WAMAK EEV

APS - systém spätného využitia energie a aktívneho podchladenia chladiva

Unikátnym riešením konštrukcie chladiaceho systému sa nám podarilo dosiahnuť významné zefektívnenie prevádzky našich tepelných čerpadiel vzduch – voda. Dodatočným podchladením chladiva pred vstrekovacím ventilom sme jedným riešením docielili zlepšenia dvoch hlavných faktorov pri prevádzke tepelného čerpadla. Sú to tepelný výkon a koeficient účinnosti. Dodatočne sa zvýšila stabilita systému vo vykurovacej, ale tiež aj v chladiacej fáze chodu tepelného čerpadla.

Najkritickejším procesom pri prevádzke tepelných čerpadiel typu vzduch – voda je odtavovanie výmenníka, ktorý odoberá energiu z okolitého vzduchu. Nakoľko vzduch obsahuje vlhkosť a pri strete s chladnými lamelami na výmenníku táto vlhkosť namŕza a postupne znižuje účinnosť systému.

Dlhoročnými skúsenosťami a intenzívnym zameraním sa na vývoj tepelných čerpadiel typu vzduchu - voda sme pripravili systém, ktorý vysoko zefektívni proces odtavovania a predĺži časy medzi jednotlivými odtavovacími cyklami – APS systém. APS systém je tvorený kombináciou tepelnej výmeny zbytkového tepla a využitím nízkych teplôt pri odoberaní energie z vonkajšieho vzduchu.

Navyše sú lamely výmenníka špeciálne upravované tenkým filmom pre rýchle „skĺznutie“ námrazy, čomu napomáha aj jedinečný tvar vonkajšej jednotky. Tak sa šetrí energia potrebná na odtavenie, pretože tým nie je potrebné zmeniť námrazu z pevného na tekuté skupenstvo.

WAMAK APS

Úsporné ventilátory s EC motormi a bionickými lopatkami

Pre tepelné čerpadlá typu vzduch-voda firma WAMAK využíva najmodernejšie a technologicky vysoko vyspelé ventilátory s EC motormi a riadenými otáčkami. Ide o axiálne ventilátory vyvinuté práve na aplikáciu s tepelnými čerpadlami, pričom bol najväčší dôklad kladený na energetické parametre ventilátora. Tiež je potrebné zaistiť tichú a kľudnú prevádzku aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

WAMAK FAN

Úsporné obehové čerpadlá triedy A

Obehové čerpadlá triedy A výrazným spôsobom znižujú celkovú spotrebu systému s tepelným čerpadlom a zvyšujú tým koeficient účinnosti. Všetky používané obehové čerpadlá sú riadené signálom PWM a zabezpečujú plynulý tok vykurovacej vody cez tepelné čerpadlo.

WAMAK PUMP

SHR Regeneračné využitie odpadového tepla

WAMAK SHR – Super Heat Recovery je nová trieda tepelných čerpadiel navrhnutá so sériou scroll kompresorov nadefnovaných pre širokú pracovnú oblasť na primárnej strane. To nám umožní využiť zdroj priamo aj pri teplotách do 45°C, bez potreby zmiešavania alebo obmedzenia maximálnej teploty vyparovania, čo nám dáva možnosť dosiahnuť vysoké výstupné teploty až do 82°C s vysokými hodnotami COP. Predstavujeme 3 produktové rady SHR. WW SHR s jedným kompresorom. TWW SHR s dvomi kompresormi v tandeme s jedným chladivovým okruhom a WW HeavyDuty rada piatich modulov – priemyselné jednotky s vysokou kapacitou, v fexibilnom dizajne voliteľné Vašim potrebám.

WAMAK SHR

Asymetrické doskové nerezové výmenníky tepla

Tepelné čerpadlá WAMAK do tepelného výkonu 30 kW majú vstavaný asymetrický výmenník tepla, čo má za následok zväčšenie výmennej plochy pre prenos tepla, lepšie kondenzné a vyparovacie teploty chladiva oproti primárnemu médiu, vode alebo soľanke. Navyše, táto konštrukcia výmenníkov tepla prispieva k zníženiu tlakovej straty na strane prenosového média ( vody / soľanky ), ktorá je až do 50% nižšia ako u konvenčných výmenníkov tepla. Okrem toho, tento dizajn znižuje celkovú náplň chladiva v systéme tepelného čerpadla.

WAMAK ASYMETRIX

98% redukcia vibrácii kompresorovej jednotky

Po prvýkrát sme 100%-tne dosiahli oddelenie kompresorovej jednotky od základovej dosky. Bolo to vykonané pomocou sylomerových podložiek, ktoré sú umiestnené medzi hlavnou nosnou doskou tepelného čerpadla a doskou kompresorovej časti spolu s tepelnými výmenníkmi. Táto konštrukcia pomáha znižovať prenos vibrácií na bočné krytovania až o 98%. Zjednodušili sme i spôsob montáže predných a bočných panelov na rám, čo pomáha urýchliť inštaláciu a údržbu tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá sú dodávané bez predmontovaných krytov ktoré sú pribalené na palete.

WAMAK SYLOMER
Cookies uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním našich služieb súhlasíte, že používame súbory cookie.
Ok